ลำดับ เลขที่ วันที่ รายละเอียด ผู้รับเรื่อง สถานะ ผู้แก้ปัญหา
1 30452853 29/03/2561 เวลา 03:28 ข้อมูลการแจ้ง : เว็บไซต์เข้าไม่ได้
ผู้แจ้ง : ธีรพงษ์ ใจคำมา
หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์
สถานที่ : อาคาร 2
เบอร์โทร : 0868527303
witoon เรียบร้อยแล้ว
2 55034005 29/03/2561 เวลา 03:40 ข้อมูลการแจ้ง : เว็บไซต์เข้าไม่ได้สาย LAN ชำรุด / หัวแลนหัก
ผู้แจ้ง : วิทูร อุ่นแสน
หน่วยงาน : สำนักวิจัย
สถานที่ : อาคาร 27 ห้อง 27012
เบอร์โทร : 5937
witoon อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3 10585104 29/03/2561 เวลา 03:51 ข้อมูลการแจ้ง :
ผู้แจ้ง :
หน่วยงาน :
สถานที่ :
เบอร์โทร :
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
4 80582631 30/03/2561 เวลา 09:26 ข้อมูลการแจ้ง : เว็บไซต์เข้าไม่ได้เว็บไซต์เข้าไม่ได้
ผู้แจ้ง : test
หน่วยงาน : test
สถานที่ : test
เบอร์โทร : 5933
อยู่ระหว่างการดำเนินการ