แบบขอใช้ บริการด้านเครือข่าย

แบบขอใช้บริการด้านเครือข่าย (สำหรับ อาจารย์/บุคลากร)มีความประสงค์ขอใช้บริการเครือข่าย (อ่านข้อความ แล้วเช็คตรงบริการที่ต้องการขอ)

 
ใช้สำหรับ Outlook, OneDrive, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ
 
ใช้สำหรับ Gmail, Google Classroom, Google Drive, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม และอื่นๆ
 
สำหรับท่านที่ต้องการ Web Hosting เท่านั้น