แบบขอใช้ บริการด้านเครือข่าย

แบบขอใช้บริการด้านเครือข่าย (สำหรับ นักศึกษา)


 

มีความประสงค์ขอใช้บริการเครือข่าย (อ่านข้อความ แล้วเช็คตรงบริการที่ต้องการขอ)

 
ใช้สำหรับ Outlook, OneDrive, Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ
 
ใช้สำหรับ Gmail, Google Classroom, Google Drive, เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม และอื่นๆ
 
สำหรับท่านที่ต้องการ Web Hosting เท่านั้น