ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์ภายใน 5939 หรือ 081-2939749 (มารุต เปี่ยมเกตุ)

ติดต่อมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319
Download App