แบบขอใช้ บริการ Virtual Machine สำหรับ Microsoft Windows

แบบขอใช้บริการ Virtual Machine สำหรับ Microsoft Windows (อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา)มีความประสงค์ขอใช้บริการ Virtual Machine สำหรับ Microsoft Windows (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)