บัญชีใช้งาน และการเข้าใช้ Microsoft Teams และ Google Classroom

Microsoft Teams / Google Classroom 1

Microsoft Teams / Google Classroom 2

Microsoft Teams / Google Classroom 3

Microsoft Teams / Google Classroom 4