แบบขอใช้ บริการ Virtual Machine สำหรับ Linux

แบบขอใช้บริการ Virtual Machine สำหรับ Linux (อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา)มีความประสงค์ขอใช้บริการ Virtual Machine Linux (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)